Contact

Contacto

LocaLIZACIÓN

Carrer de l’Illa de Xipre, 37, 07007 Palma, Illes Balears.
Tél. 971 49 19 09
Martes a sábados: de 13:00h a 16:30h y 19:30h a 23:30h.
Domingos: de 13:00h a 16:30h.
Lunes cerrado.

ContActo

SÍGUENOS